ODSZKODOWANIA ZA NIERUCHOMOŚCI ZAJMOWANE NA CELE INWESTYCJI LINIOWYCH

2012-01-07 19:55:35, aktualizacja: 2013-01-06 17:21:28

  Ustalenie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję drogową, kolejową lub gazową musi uwzględniać zarówno jej stan faktyczny tej nieruchomości na dzień wydania przez organ pierwszej instancji decyzji lokalizacyjnej. Zatem wszelkie zmiany stanu prawnego jak i stanu faktycznego nieruchomości po dniu wydania decyzji lokalizacyjnej nie mogą zostać uwzględnione w procesie wyceny a następnie ustalenia odszkodowania za nieruchomość. Zgodnie z art. 4 pkt 17 ugn przez stan nieruchomości należy rozumieć stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, … czytaj więcej
Wybierz rodzaj opłaty
Do powyższej kwoty należy dodać koszty wypisów z aktu notarialnego - 6 zł za stronę (typowo ok. 200,- zł + VAT), oraz koszty ewentualnych wniosków o wpis do KW (+ VAT).
Kalkulator pozwala zapoznać się z orientacyjnymi kosztami zakupu nieruchomości przez Klienta. Taksa notarialna obliczona na podstawie obowiązujących stawek (Dz.U. z 2004 r. nr 148, poz. 1564 z późniejszymi zmianami).
PLN
Podatek od czynności cywilnoprawnych (2%): PLN
Taksa notarialna: PLN
Vat od taksy notarialnej: PLN
% PLN
VAT od prowizji agencji: PLN
Opłata sądowa: PLN
W sumie opłaty dodatkowe: PLN
Suma: PLN